An Ni Bảo Bối

Rider's view

-Yên Chi

Picture

安呢宝贝- An Ni Bảo Bối
Tên thật: Lệ Tiệp. Năm sinh 1972.
Nhà văn nữ tự do người Trung Quốc.
Các tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam : Đảo tường vy, Hoa bên bờ.
Sắp xuất bản: Xuân Yến.

Ngày hôm nay, tôi muốn mở đâu chuyên mục này bằng bài viết về tác giả yêu thích nhất của tôi “An Ni Bảo Bối”. Một nữ tác giả văn học Trung Quốc với những trang viết luôn đi vào lòng người bằng sự giản dị và chân thật. Những tác phẩm của An Ni luôn về đề tài đô thị, sự tìm kiếm, sự cô đơn, lưu lạc.

View original post 647 more words

Advertisements